Thursday, May 8, 2014

Kidang Talun

Karya RC Hardjasoebrata

Kidang ... Talun
Mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si kidang mangan lembayung

Tikus ... pithi
Due anak siji
Cit cit cuit
Cit cit cuit
Maju perang wani mati

Kidang ... Talun
Mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si kidang mangan lembayung

Gajah ... belang
Soko tanah mlembang
Nuk legunuk nuk legunuk
Gedhene meh podho gunung[ Lirik Lagu Kidang Talun - Lagu daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, ada di http://liriknusantara.blogspot.com/2014/05/bolo-bolo.html ]

No comments:

Post a Comment